Նախորդ Հրապարակում Ճշմարիտ Տաճարը
Յաջորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգիին Զօրացնելով Առաջնորդուէ (Գրծ 4.1-31)