Նախորդ Հրապարակում Ներքին Գաւիթը (Եզ 40.27-49)
Յաջորդ Հրապարակում Դէպի Տիրոջ Ներկայութիւնը (Եզ 41.1--42.20)