Նախորդ Հրապարակում Դուրսի Գաւիթը (Եզ 40:4-16) - Երկրորդ Մաս
Յաջորդ Հրապարակում Ներքին Գաւիթը (Եզ 40.27-49)