Նախորդ Հրապարակում Իշխանութիւն Դեւերուն Վրայ - Մր 1.1-45 (Մարգարէական մեկնաբանութիւն)
Յաջորդ Հրապարակում Ընտանիք