Նախորդ Հրապարակում Յաղթանակ, Տագնապ, Յաղթանակ - Հովիւ Ռաֆֆի Պասմաճեան
Յաջորդ Հրապարակում Իմաստութեան Բարոյական Արժէքներն ու Օգուտները (Առ 2.1-22)