Նախորդ Հրապարակում Արդարութեան Օրհնութիւնները (Հռ 5.1-17)
Յաջորդ Հրապարակում Յանձնուէ՛ Անոր Առաջնորդութեան (Հռ 8.12-35)