Նախորդ Հրապարակում Արդարացնելու եւ Սրբացնելու Զօրութիւնը (Հռ 8.1-39)
Յաջորդ Հրապարակում Ներքին Սենեակդ Մտի՛ր