Նախորդ Հրապարակում Հաւատքով Արդարացայ
Յաջորդ Հրապարակում Արդարացնելու եւ Սրբացնելու Զօրութիւնը (Հռ 8.1-39)