Նախորդ Հրապարակում Յաւիտենական Բազուկներ - Հովիւ Լեւոն Մոմճեան
Յաջորդ Հրապարակում Տագնապները եւ Հաւատացեալը - Հովիւ Տիգրանուհի Քիւսպէկեան