Նախորդ Հրապարակում Փոխակերպում՝ Քրիստոսի Նմանութեամբ - Հովիւ Վիգէն Սարգիս
Յաջորդ Հրապարակում Աստուծոյ Անսահման Աղբիւրները - Հովիւ Ռաֆֆի Պասմաճեան