Նախորդ Հրապարակում Աստուած Կ՝ուզէ Բոլորը Բժշկել - Պահ 1
Յաջորդ Հրապարակում Աւետարանչութիւնը Աստուածաշունչին Մէջ