Նախորդ Հրապարակում Եօթը Տնօրինումները – Կ՛ապրինք Վեցերորդին Մէջ
Յաջորդ Հրապարակում Աստուած Կ՝ուզէ Բոլորը Բժշկել - Պահ 2