Նախորդ Հրապարակում Անոր Ճամբաներուն Մէջ Քալել - Դաւիթ Մաջուլեան
Յաջորդ Հրապարակում Իւրայատուկ Է Իշխանութիւնդ (Մտ 21.23-27)