Նախորդ Հրապարակում Հաղորդութեան եւ Փտտածութեան Կապակցութիւնը - Տէյվ Հաճսըն
Յաջորդ Հրապարակում Արթուն Կեցիր Եւ Աղօթէ, Որպէսզի Փորձութեան Մէջ Չիյնաս - Դաւիթ Մաջուլեան