Նախորդ Հրապարակում Երկնային Գանձեր (Մտ 6.19-21)
Յաջորդ Հրապարակում Հաւատքին Ճրագը (Մտ 6.22-23)