Նախորդ Հրապարակում Բժշկուեցաւ (Դ.Թգ 20.1-19)
Յաջորդ Հրապարակում Որպէս Մարգարէ Ծառայութեան Կանչուելէ Ետք (Եզ 3.1-27)