Նախորդ Հրապարակում Ծառայողները (Եզ 44.1-30)
Յաջորդ Հրապարակում Օծութիւնը Կ'աւելնայ (Եզ 47.1-5)