Նախորդ Հրապարակում Աստուծոյ Թագաւորութիւնը Պիտի Աճի Եւ Բարձրանայ
Յաջորդ Հրապարակում “Աստուածներու” Նաւուն Մէջ (Յվն 1—2)