Նախորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգիին Գործունէութիւնը Հաւատացեալին Կեանքին Մէջ - Հովիւ Արա Պալճեան
Յաջորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգիով Մկրտուած Ըլլալուն Աստուածաշնչական Փաստը