Նախորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգիի Մկրտութիւնը
Յաջորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգիին Գործունէութիւնը Հաւատացեալին Կեանքին Մէջ - Հովիւ Արա Պալճեան