Նախորդ Հրապարակում Արգիլէ՛ Դեւերուն Աստուծոյ Տունը Մտնելէ
Յաջորդ Հրապարակում Զօրացո՛ւր Ապահովութիւնդ Աստուծոյ Սպառազինութեամբ