Հոգեւոր ուժաբանութիւն կը նշանակէ, թէ խօսք մը կամ հրաման մը կ'արձակուի հոգեւոր աշխարհէն՝ Աստուծոյ կողմէ: Այդ խօսքը կը մեկնաբանուի, կը կիրառուի եւ շօշափելի աշխարհին մէջ կ'երեւի:

Ձեռնադրութիւնը կը նկատուի հոգեւոր գործ մը, որ կը յայտարարուի Աստուծոյ կողմէ՝ եկեղեցիին յանձնուած իշխանութեամբ, ձեռնադրուողին կեանքին եւ անոր շուրջ գտնուող
ժողովուրդին վրայ՝ ի նպաստ Աստուծոյ Թագաւորութեան:

Ի՞նչ է ձեռնադրութեան իմաստը եւ ի՞նչ կը պատահի ձեռնադրութեան պահուն՝ երկինքի մէջ:

Նախորդ Հրապարակում Երկնքի Թագաւորութիւնը Երկրի Վրայ
Յաջորդ Հրապարակում Աստուած եւ Ստեղծագործութիւնը