Նախորդ Հրապարակում Աղօթք Աստուծոյ Միջամտութեան
Յաջորդ Հրապարակում Պահուած Ճշմարտութիւն (Սաղմոս 73.1-28)