Նախորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգիո՞վ կամ Առանց Անոր - Հովիւ Րաֆֆի Պասմաճեան
Յաջորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգին Կը Յայտնէ - Վահէ Սարգիս