Նախորդ Հրապարակում Օծեալները Պիտի Ժառանգեն Երկիրը - Հովիւ Արա Պալճեան
Յաջորդ Հրապարակում Իշխանութիւնը Գործի Դիր