Հովիւը նշեց, թէ ընտանիքը Աստուծոյ համար յատուկ հաստատութիւն մըն է, եւ անիկա հիմը եղաւ շատ ուրիշ հիմնական հաստատութիւններու, որոնք հետզհետէ յառաջ եկան երկրի վրայ: Հայր Աստուած ինք ստեղծեց մարդը Իր պատկերին նմանութեամբ, որմէ ետք նաեւ մարդուն կողէն ըրաւ կինը:

Երբ տան գլուխը՝ հայրը, եւ անոր օգնականը՝ կինը, հաւասարութեամբ եւ համերաշխութեամբ կը գործակցին, յաջորդ սերունդները առողջ եւ նպատակաուղղուած կերպով կը կազմուին եւ աշխարհը կը լեցուի Աստուծոյ Թագաւորութիւնը ներկայացնող ընտանիքներով, որոնք կարողութիւնը ունին ազգեր եւ սերունդներ վերականգնելու:

Նախորդ Հրապարակում Աւետարանչութիւնը Աստուածաշունչին Մէջ
Յաջորդ Հրապարակում Ծառայողին Պատիւն ու Փառքը - Հովիւ Թորգոմ Կարապետեան