Նախորդ Հրապարակում Աստուծոյ Հանգիստը Քրիստոսով
Յաջորդ Հրապարակում Մեր Հոգին Փրկելով, Տէր Յիսուս Մարմնի Առողջութիւնն ալ Կ'արտօնէ