Նախորդ Հրապարակում Հաւատացեալին Հոգեւոր Պատերազմը Կանգուն Կենալու Դիրքորոշումն Է
Յաջորդ Հրապարակում Եկեղեցին եւ Մէկութիւնը