Նախորդ Հրապարակում Աստուծոյ Հետ Մտերմութիւն- Վահէ Սարգիս
Յաջորդ Հրապարակում Հաշտութեան Պատգամը եւ Պաշտօնը - Հովիւ Րաֆֆի Պասմաճեան