Նախորդ Հրապարակում Ծառայութեան Հոգեւոր Օրէնքները (Եզ 44.1-31)
Յաջորդ Հրապարակում Ծառայողները (Եզ 44.1-30)