Օգոստոս 11, 2018-ին Տոքթ. Թորգոմ Կարապետեանը հովիւ ձեռնադրուեցաւ Պոսթոնի Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցւոյ մէջ, եւ Տոքթ. Կարապետ Կարապետեանը երէց ձեռնադրուեցաւ:

Հաւելեալ տեղեկութեան համար՝ Տոքթ. Թորգոմ Կարապետեանին Ձեռնադրութիւնը

Նախորդ Հրապարակում Տարեկան Համագումար 2018
Յաջորդ Հրապարակում Վկայականի Բաշխում