Օգոստոս 11, 2018-ին Տոքթ. Թորգոմ Կարապետեանը հովիւ ձեռնադրուեցաւ Պոսթոնի Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցւոյ մէջ, եւ Տոքթ. Կարապետ Կարապետեանը երէց ձեռնադրուեցաւ: Վեր. Գէորգ Չափարեանը եւ Վեր. Ռաֆֆուլ Նաժըմը ձեռնադրութեան արարողութիւնը կատարեցին եկեղեցւոյ անդամներուն, ընտանիքներուն եւ բարեկամներուն ներկայութեան:

Նախորդ Հրապարակում Հայրերու Օր 2018
Յաջորդ Հրապարակում Յիսուս' Անմոռանալի, Անխուսափելի Ճշմարտութիւնը - Բժշկութեան Ծառայութիւններու եւ Վերարթնութեան Շաբաթ