Սիրով կը հրաւիրենք ձեզ Աստուածաշունչի Դպրոցի եւ ISOM-ի շուրջ 20 աշակերտներու Վկայականի Բաշխման հանդիսութեան, որ տեղի պիտի ունենայ Կեանքի Աղբիւր Եկեղեցւոյ մէջ, Զալքա, Կիրակի, 18 Նոյեմբեր 2018-ին, առաւօտեան պաշտամունքի պահուն, 10:30-ին:

Նախորդ Հրապարակում Տոքթ. Թորգոմ Կարապետեանին Ձեռնադրութիւնը
Յաջորդ Հրապարակում Ցեղասպանութեան Յիշատակի Օր