Նախորդ Հրապարակում Դիւահալածութիւնը եւ Եկեղեցին
Յաջորդ Հրապարակում Իշխանութիւն Դեւերուն Վրայ - Մր 1.1-45 (Մարգարէական մեկնաբանութիւն)