Այս հզօր վկայութեան մէջ, Հայթամ Րէսլան կը բաժնեկցի իր անհաւատալի ճաբորդութիւնը՝ անձնասպանութեան եզրէն դէպի յոյսով եւ նպատակով լեցուն կեանք մը։  
Հայթամի կեանքը ամէն օր աւելի վատ կ՚ըլլար, եւ երբ ան հասաւ իր ամենավատ վիճակին, Տէրը ազատեց զինք եւ իր կեանքը յաւիտեան փոխակերպուեցաւ։
Հայթամի պատմութիւնը մեզի համար զօրաւոր յիշեցում մըն է, թէ ինչքան ալ մեր վիճակը անյոյս թուի, Յիսուսով մի՛շտ յոյս կայ։
Այս վիտէօն պէտք է անպայման դիտեն բոլոր անոնք, որոնք պէտք ունին վերյիշելու Աստուծոյ սիրոյն եւ շնորհքին փոխակերպող զօրութեան մասին։

Նախորդ Հրապարակում Բժշկութեան Ծառայութիւն Միացեալ Նահանգներուն Մէջ
Յաջորդ Հրապարակում Արուսին Աչքին Բժշկութիւնը