Միացէ՛ք Արուսին, մինչ ան կը բաժնեկցի իր ապաքինման ճամբորդութիւնը երեք տարուայ աչքի հարցերէ ետք՝ բժշկութեան հզօր ծառայութեան մը ընթացքին: Ականատես եղէք այն փոխակերպման պահին, երբ անոր տեսողութիւնը կը վերականգնուի, եւ անոր թեւը իր ուժը կը վերագտնէ հաւատքի եւ աղօթքի շնորհիւ, երբ Վեր. Գէորգը ծառայութեան ընթացքին բժշկութեան մասին գիտութեան խօսք մը կը ստանայ: Փա՜ռք Յիսուսի՛ն:

Նախորդ Հրապարակում Անձնասպանութենէն՝ Յարութիւն - Հայթամ Րէսլան
Յաջորդ Հրապարակում Մանուկին Լսողութիւնը կը Վերականգնուի