Սիրտեր Տիրոջ հպումը կը վայելեն եւ հիւանդութիւններ կը բժշկուին Յիսուսի հզօր Անունով, մինչ պատուելի Գէորգը կը ծառայէ Քալիֆորնիա նահանգին Լոս Անճելըս քաղաքին  մէջ։

Նախորդ Հրապարակում Տասը Տարուայ Կռնակի 'Տիսք'ը Անմիջապէս կը Բժշկուի
Յաջորդ Հրապարակում Անձնասպանութենէն՝ Յարութիւն - Հայթամ Րէսլան