Սուրբ Հոգիի մկրտութիւնը եւ լեզուներու պարգեւը ի՞նչ ազդեցութիւն ունեցան քու ծառայութեանդ եւ Աւետարանին բարի լուրը տարածելու գործիդ մէջ:

Նախորդ Հրապարակում Վկայութիւններ Պատանեկան Ծառայութենէն
Յաջորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգի, Հոս՝ Քու Ներկայութեանդ մէջ | Վկայութիւն՝ Նանոր Պերպերեան Ենովքեան