Ի՞նչ փոփոխութիւններ բերաւ Սուրբ Հոգիին կրակը քու կեանքիդ մէջ:

Նախորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգի, Հոս՝ Քու Ներկայութեանդ մէջ | Վկայութիւն՝ Մարիա Քրքէսէրեան
Յաջորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգի, Հոս՝ Քու Ներկայութեանդ մէջ | Վկայութիւն՝ Հովիկ Յովհաննէսեան