Օծութեամբ լեցուն պահ մը ունեցանք Հայաստանի Մեծամորի Եկեղեցիին մէջ: Պատգամին վերջաւորութեան Սուրբ Հոգին գիտութեան խօսքեր փոխանցեց Վեր. Գէորգին միջոցով, Տէր Յիսուսի բժշկարար զօրութիւնը արձակուեցաւ եւ շատերը բժշկեց:

Նախորդ Հրապարակում Յաջողութիւն Տագնապի Ժամանակներու Մէջ
Յաջորդ Հրապարակում Տալիտային Ծնօտին Բժշկութիւնը