Կիրակի, Հոկտեմբեր 9, 2022-ին, առաւօտեան ծառայութեան ընթացքին, Հովիւ Գէորգը Սուրբ Հոգիով գիտութեան խօսք մը յայտարարեց, որմէ ետք ան Տալիտա Գալուստին համար աղօթեց եւ ան բժշկուեցաւ:

Նախորդ Հրապարակում Բժշկութեան Վկայութիւններ Հայաստանի Մեծամօր Եկեղեցիէն
Յաջորդ Հրապարակում Արտիօմին Տեսողութիւնը Կը Բժշկուի