Չորեքշաբթի, 24 Ապրիլ 2019, երեկոյեան ժամը 7-ին, Կեանքի Աղբիւր Եղեկեցւոյ մէջ, Զալքա Մայրուղի:

Նախորդ Հրապարակում Վկայականի Բաշխում
Յաջորդ Հրապարակում Տարեկան Համագումար 2019. Թագաւորութեան Յանձնարարութիւնը