Սուրբ Հոգին ի՞նչպէս ուղղեց քու կարծիքդ Աստուծոյ ընտրեալներուն հանդէպ:

Նախորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգի, Հոս՝ Քու Ներկայութեանդ մէջ | Վկայութիւն՝ Սիրուն Բարսէղեան
Յաջորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգի, Հոս՝ Քու Ներկայութեանդ մէջ | Վկայութիւն՝ Փոլին Քէօմպէճեան