Աստուած գիտէ, կը հոգայ եւ կը հետեւի մեր կեանքին ամենափոքր մանրամասնութիւններուն՝ Աստուածաշունչին խոստումները կեանքի կոչելու համար:
Դիտեցէք ի՛նչպէս Աստուած բժշկեց Փաթիլին սրունքները երկարատեւ (մնայուն) մկանային պրկումներէ:

Նախորդ Հրապարակում Սուրբ Հոգին Պատրաստ է, Դուն Պատրա՞ստ ես
Յաջորդ Հրապարակում Ճենին կը Բժշկուի Քունքոսկրը Ենթածնօտին Կապող Յոդային Խանգարումէ