Օ՜, ի՜նչ հրաշք, մեծութիւն ես,
Ի՜նչ փառաւոր օրհնութիւն ես,
Քեզի նայիմ, Քեզի յուսամ, իմ Յիսուս:
 
Ձայնդ վերցուր, Տէրը օրհնէ,
Ձայնդ վերցուր, Տէրը օրհնէ,
Ձայնդ վերցուր, իմ եղբայր եւ իմ քոյր:

Օ՜, ի՜նչ հրաշք, մեծութիւն ես,
Ի՜նչ փառաւոր օրհնութիւն ես,
Քեզի նայիմ, Քեզի յուսամ, իմ Յիսուս:

Ձայնդ վերցուր, Տէրը օրհնէ,
Ձայնդ վերցուր, Տէրը օրհնէ,
Ձայնդ վերցուր, իմ եղբայր եւ իմ քոյր:

 

 

Նախորդ Հրապարակում Տէրն է իմ Հովիւը
Յաջորդ Հրապարակում Տէրն է իմ Հովիւը