Տէրն է իմ հովիւը, կարիք չեմ ունենայ,
Նա կանաչ տեղերում հանգիստ է տալիս ինձ,
Եւ տանում հանդարտ ջրերի մօտ,
Անձիս հանգիստ տալիս, Իր անուան համար,
Առաջնորդում արդարութեան ուղիներում:

Թէեւ գնամ մահի շուքի ձորի մէջ,
Չարից չեմ վախենայ,
Որովհետեւ Դու ինձ հետ ես, ով իմ Աստուած,
Քու սէրն ու գաւազանը մխիթարում են ինձ:
Դու սեղան ես պատրաստում թշնամիներիս դիմաց,
Գլուխս իւղով ես օծում, ով իմ Աստուած,
Ու հիմա իմ բաժակը խիստ լիքն է:

Տէրն է իմ հովիւը, կարիք չեմ ունենայ,
Նա կանաչ տեղերում հանգիստ է տալիս ինձ,
Եւ տանում հանդարտ ջրերի մօտ,
Անձիս հանգիստ տալիս, Իր անուան համար,
Առաջնորդում արդարութեան ուղիներում:

Թէեւ գնամ մահի շուքի ձորի մէջ,
Չարից չեմ վախենայ,
Որովհետեւ Դու ինձ հետ ես, ով իմ Աստուած,
Քու սէրն ու գաւազանը մխիթարում են ինձ:
Դու սեղան ես պատրաստում թշնամիներիս դիմաց,
Գլուխս իւղով ես օծում, ով իմ Աստուած,
Ու հիմա իմ բաժակը խիստ լիքն է:

Յիրաւի բարիքն ու ողորմութիւնն ինձ են հետեւելու,
Կեանքիս բոլոր օրերում, ու յաւիտեան Տիրոջ տանն եմ բնակուելու:

Նախորդ Հրապարակում Ձայնդ Վերցուր
Յաջորդ Հրապարակում Ձայնդ Վերցուր