Միացէ՛ք մեզի  միասնաբար տօնելու Սուրբ Հոգիին հեղումը եւ Եկեղեցւոյ ծնունդը` Պենտէկոստէի օրը, Կիրակի, Յունիս 5, առաւօտեան ժամը 11:15-ին:

Հրաւիրեցէք ձեր  բարեկամներն ու սիրելիները` որպէսզի իրենք ալ օրհնուին:

 

Նախորդ Հրապարակում 10 Օրեր Մինչեւ Պենտէկոստէ
Յաջորդ Հրապարակում "Մոխիրի Տեղ Փառք" Քոյրերու Երեկոյ