Կ'ուզենք ձեր ուշադրութեան յանձնել, թէ Ուրբաթ, Յունիս 24-ին, երեկոյեան ժամը 7:00-ին Քոյրերու երեկոյ մը պիտի ունենանք` որուն ընթացքին մեր հիւր պատգամաբերը պիտի ըլլայ Սու Քորլը, որ հիմնադիրն է Crown of Beauty International ծառայութեան:

Անիկա մեզի պիտի փոխանցէ օգտակար եւ հետաքրքրական նիւթ մը` Մոխիրի Տեղ Փառք խորագրով։

Վայր։ Լիքաա հիւրանոց, Ռապուէ

Արձանագրութեան վերջին պայմանաժամն է` Ուրբաթ , 17 Յունիս, 2022:

Արձանագրութեան համար կապուիլ եկեղեցւոյ քարտուղարութեան հետ:

Հեռ. +961 70 238651

Նախորդ Հրապարակում Պենտէկոստէի Կիրակին
Յաջորդ Հրապարակում Աւագ Շաբաթ 2023