Երէկ, Կիրակի, 8 Յուլիսին, մենք օծութեամբ լեցուն պահ մը ունեցանք Աբովեանի Աւետարանական Հաւատքի Եկեղեցիին մէջ: Օրուան պատգամն էր՝ «Մենք Կ'ապրինք Վեցերորդ Տնօրինումին՝ Շնորհքի Տնօրինումին մէջ»: Գիտութեան խօսքին միջոցաւ Տէր Յիսուսի բժշկարար զօրութիւնը արձակուեցաւ եւ շատեր բժշկուեցան:

Նախորդ Հրապարակում Հայաստանի Ծառայութիւն 2018
Յաջորդ Հրապարակում Ծառայութիւն Միացեալ Նահանգներու Մէջ 2019