Օ Տէր, գեղեցիկ ես,   
Միայն երեսդ փնտռեմ,
Եւ երբ աչքերդ վրաս կ'ըլլան,
Պարգեւդ զիս կ'ողողէ:

Նախորդ Հրապարակում Արժան Ես Փառքերի
Յաջորդ Հրապարակում Փառաբանութեամբ